Významné dny, výročí a státní svátky v průběhu kalendářního roku

 

LEDEN

 

1.1.1993 Den obnovy samostatného českého státu, 

      dle zákona č. 245/2000 Sb. se slaví až od roku 2001,

     protože zákon vstoupil v platnost 29. června.

 

1.1.1940 Založena 1. čsl. divize ve Francii

 

4.1.1944 čsl. Samostatná brigáda osvobodila Bilou Cerkev

     za značných ztrát

 

13.1.1945 Začátek velké sovětské ofenzívy proti německé armádě

     na Visle

 

15.1.1940 V jihofrancouzském městě Agde byla zformována

     1.čs.pěší divize.

 

15.1.1945 čsl.dělostřelci se zúčastnili Jaselské operace v rámci 

      Karp.-Duk. operace

 

16.1.1969 Den památky Jana Palacha dle zákona č. 162/2013 Sb. 

      se slaví od roku 2014.

 

17.1.1944 V Jefremově se zformovala 2. čsl. paradesantní brigáda 

     v SSSR

 

17. 1.1944 drželi čsl. vojáci v SSSR postavení u Ostrožan a Žaškova,

      kde se jim podařilo udržet Němce v Čerkasském kotli.

 

18.1.1944 Odjely první vlaky českých občanů roč.1924 na nuc. práce 

     do Německé říše

 

19.1.1942 Konference politických špiček SS ve Wannsee, kde se

      němečtí fašisté dohodli na vystěhování a likvidaci židů

 

19.1.1969 Umírá J. Palach na následky upálení

22.1.1943 popraven František Nedbálek - ředitel Gymnázia 

     Františka Palackého  ve Valašském Meziříčí, významná osobnost

     i Obrany národa  za protektorátu

                        narozen 26.8.1889 - Velké Těšany
                        popraven 22.1.1943 ve Vratislavi 

 

27.1.1945 Osvobození KT Osvětim - Den památky obětí holocaustu 

     a předcházení zločinům proti lidskosti Dle zákona č. 101/2004 Sb.

     se slaví od roku 2005.

 

27.1.1945 Osvobozena Levoča a Spišská Nová Ves

 

27.1.1940 V Praze zatčen Přemyšl Šámal, ved. představitel odboj.

Org. Politické ústředí.

     leden až duben 1943 – Hromadné transporty českých židů do Osvětimi

 

ÚNOR

 

2.2.1943 U Stalingradu kapitulovala Paulusova 6.armáda

 

4.2.1945 Jaltská konfrerence na Krymu

 

10.2.1940 Začala druhá velká deportace Poláků z polských území připojených k SSSR

do vnitrozemí Ruska (celkem odvlečeno 220 000 lidí). (1. vlna v září 1939)

 

11.2.1940 V Moskvě byla podepsána hospodářská smlouva mezi Německem a SSSR,

která mj. zajistila německému válečnému úsilí bohaté dodávky

ropy,barevných kovů a obilí

 

12.-13.2.1941 Gestapo provedlo hromadné zatýkání členů ilegál. ÚV KSČ a rozbilo

tuto organizaci

 

18.-20.2.1945 V Chroustíkově Hradišti německá armáda povraždila 45 vězňů

 

BŘEZEN

 

7.3.1850 Narodil se první československý prezident T.G. Masaryk

 

8. březen Mezinárodní den žen - Dle zákona č. 101/2004 Sb. se slaví od roku 2004,

dříve jen výročí - nebyl citován v žádném zákoně o státních svátcích.

 

8. 3.1943 Bitva u Sokolova

 

8.-9.3.1944 Hromadná poprava zářijového transportu českých židů z rodinného KT

Terezín v Osvětimi Birkenau – 3792 mrtvých

 

10.3.1945 Zahájena Ostravská operace

 

10.3.1948 Umírá Jan Masaryk, čsl. ministr zahraničních věcí (narozen 14.9.1886)

 

12.3.1938 Anschluss Rakouska

 

12. 3. 2004 Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)

Dle zákona č. 101/2004 Sb. se slaví od roku 2005

 

14.3.1939 Vyhlášení samostatnosti Slovenského štátu

 

14.3.1939 Boj 3. praporu 8. slezského pluku ve Frýdku-Místku proti německé armádě

 

15.3.1939 Německá vojska vstupují na území Čech a Moravy

 

15.3.1939 Akce Gitter – zatčeno 4376 osob (převážně komunistů a němcekých

emigrantů v Čechách a na Moravě

 

16.3.1939 Hitler vyhlásil Protektorát Čechy a Morava

 

17. 3. 1943 - Jednání Beneše v Moskvě o smlouvě se Sovětským svazem

 

19.3.1939 Německá okupační vojska obsazují Valašské Meziříčí

 

20.-21.3.1940 zatýkání v Domažlicích a deportace československých občanů do

Flossenbürku

 

21.3.1942 škpt. Morávek padl při přestřelce s gestapem v Praze na Prašném mostě

(jeden ze slavných Tří králů)

 

25. 3. 1942 - prvý transport slovenských židů do vyhlazovacích KT

 

27.3.1940 Říššký vůdce SS a šéf německé policie Heindrich Himmler nařídil zřízení

koncentračního tábora v Osvětimi.

 

28. 3. 1592 Den narození Jana Ámose Komenského (narozen 28. března 1592,

jihovýchodní Morava, zemřel 15. listopadu 1670, Amsterdam) byl poslední

biskup Jednoty bratrské. Dle zákona č. 162/2013 Sb. se slaví od roku 2014.

 

Konec března 1939 – počátky budování ilegálních odbojových organizací Obrana národa, Politické ústředí, Petiční výbor Věrni zůstaneme, Komunistická odbojová síť

 

Březen 1942 Evakuace českého obyvatelstva z Neveklovska a Sedlčanska z důvodu

budování německého vojenského výcvikového prostoru pro Whermacht

 

DUBEN

3.4.1940 U Katyně začalo NKVD vraždit polské důstojníky ,kteří padli do sovětského

zajetí v září 1939.

 

4.4.1945 v Košicích jmenována vláda Čechů a Slováků a 5.4.1945 přijímá na svém

zasedání Košický vládní program

 

4.4.1945 Čsl.armád.sbor osvobodil Lipt. Mikuláš a Rudá armáda osvobodila Bratislavu

 

6.4.1945 U Bohosudova povraždili esesáci 313 vězňů z pochodu smrti, uspořádaného

pro vězně z KT v Ossendorfu u Halle v Německu v dubnu roku 1945.

 

7. 4. Den vzdělanosti - Dle zákona č. 129/2006 Sb. se slaví až od roku 2007, neboť

zákon vstoupil v platnost 14. dubna.

 

9.4.1940 Německé ozbrojené síly zahájily operaci Weserubung , invazi do Norska a

Dánska . Obsazení Dánska bez boje bylo ukončeno již 10.4.. V Oslu byla

vytvořena kolaborantská vláda Vidkuna Quislinga, vůdce fašist. strany Nasjonal

Samling. Neuznal ji vsak ani parlament a ani král Haakon VII.který opustil Oslo.

 

11.4.1945 Spojenecká vojska obsadila KT Buchenwald

 

12.4.1945 Zemřel Franklin Delano Roosevelt (30.1.1882–12.4.1945) americký politik a

32. prezident USA v letech 1933–1945. Byl prezidentem nejdéle ze všech

prezidentů USA

 

11.4.1945 – spojenecká vojska bombardovala nádraží ve Valašském Meziříčí

18.4.1945 Zákřovský masakr

 

18.4.1945 Armáda USA dosáhla čsl. hranic u Aše

 

19.4.1943 vypuklo povstání ve Varšavském ghetu 19. dubna 1943, houževnatý židovský

odpor zlomila německá armáda 16. května 1943

 

19.4.1945 Německá armáda - zvláštní jednotka SS „Josef“ vypálila osadu Ploština.V

Ploštině bylo zaživa upáleno 24 osob, další 3 osoby popraveny, 1 osoba byla

umučena při výslechu

 

26.4.1937 Německá legie Condor bombardovala baskickou Guernicu

 

26.4.1945 jednotky Rudé armády a rumunské armády osvobodily Brno

 

29.4.1945 osvobozen KT Dachau

 

29.-30.4.1918 Ustavující schůze České národní rady v Praze

 

30.4.1945 Adolf Hitler spáchal sebevraždu (následující den spáchal sebevraždu i ideolog

německých fašistů Joseph Goebbels. Hitler jej ve své závěti určil svým

nástupcem ve funkci říšského kancléře, jímž byl jeden den.

 

30.4.1945 – Československá armáda osvobodila Ostravu

 

KVĚTEN

 

1. 5. Svátek práce - poprvé zmíněn v zákoně č. 93/1951 Sb. jako ostatní svátek.

 

1.5.1945 – vypuklo povstání v Přerově proti německé okupační moci

 

2.5.1945 vojenská kapitulace Berlína

 

2.5.1945 Němci provádí poslední popravy vězňů v Terezínské pevnosti, 2.5. popraveno

ještě 51 osob

 

3.5.1945 Po náletu britských letadel se 3.5.1945 v Lübeckém zálivu potopila německá

osobní loď Cap Arcona a nákl. loď Thielbek. Spolu s loděmi se do hlubin

ponořilo 7000 vězňů z KT Hamburk-Neuengamme, jakož i vojáci a posádky.

 

4.5.1919 – při letecké havárii zahynul generál Milan Rastislav Štefánik

 

5.5.1945 Německá armáda během dvoudenní akce vypálila obec Javoříčko na

Olomoucku a povraždila 38 mužů z obce, přičemž nejmladšímu bylo 15 let

 

5.5. 1945 Osvobození Valašského Meziříčí Rudou armádou

 

5. 5.1945: Květnové povstání českého lidu – povstání v Praze - Dle zákona č. 167/1990

Sb. se slaví od roku 1991, do té doby brán pouze jako památný den. Kupodivu

někdy byl uváděn jako významný den, například v roce 1964, přestože tento

den nebyl nikdy uveden v žádném zákoně o svátcích.

5.5.1945 v Leskovicích na Pelhřimovsku povraždila německá armáda 25 občanů a

vypálila část obce

 

4.- 6.5.1945 americká Pattonova armáda osvobodila Plzeň

 

7.-8.5.1945 ve Velkém Meziříčí ještě popravila německá armáda 59 občanů

 

7. a 8.5.1945 V Remeši a v Karlshorstu podepsána bezpodmínečná kapitulace německé

armády. Konec II. svět.války v Evropě - Díky zákonu č. 218/1991 Sb. (z 15. května)

přeložen z 9. května, v té době nesl název Den osvobození od fašismu. Pak dle

zákona č. 245/2000 Sb. nový název Den osvobození od roku 2001. Nakonec dle

zákona č. 101/2004 Sb. má současný název.

 

9. 5. 1915 vytvoření roty „Nazdar“, která bojovala na francouzské půdě

 

10.5.1945 československá vláda přilétá z Košic do Prahy

 

10.5.1940 Zhroucení politiky appeasementu vedlo k demisi britské vlády Arthura Nevilla

Chamberlaina. Novým premiérem se stal Winston S. Churchill, který vytvořil

vládu všech politických stran.

 

10.5.1940 10.5.- 22. června 1940 bitva o Benelux a Francii. V bitvě o Francii se

nerozhodlo pouze o osudu Francie, ale také o osudu celého Beneluxu.

 

11.-12.5.1945 poslední bojové střetnutí mezi čsl.obyvatelstvem, partyzány a německou

armádou a dne 12.5. 1945 i za účasti vojáků Rudé armády u Milína (němci dále

bojovali i když od 8.5. platila bezpodmínečná kapitulace a partyzáni a české

obyvatelstvo byli pro ně snadným cílem)

 

6.-13.5.1945 německá armáda povraždila v Mnichu 15 občanů

 

27. 5. 1942 zaútočila skupina výsadkářů na říšského protektora Reinharda Heydricha

 

27.5.1940 Operace Dynamo , evakuace brits.a franc.vojáků od Dunkerque, při níž bylo

od Dunkerque evakuováno 235 000 brits. a 115 000 franc.vojáků.

 

28.5.1940 Belgický král Leopold III. podepsal kapitulaci všech belgických ozbrojených sil

a odebral se do německého zajetí.

 

28.5.1884 v Kožlanech na Rakovnicku– se narodil Edvard Beneš

 

30.5.1940 Generální guvernér okupovaného území Polska Hans Frank vydal příkaz k

likvidaci Polských elit.

 

ČERVEN

1. 6. Mezinárodní den dětí

 

6.6.1944 vylodění spojenců v Normandii – akce OVERLORD

 

10. 6.1942 Vyhlazení obce Lidice- Dle zákona č. 129/2006 Sb. se slaví od roku 2006.

 

10.6.1944 Oradour-sur-Glane – franc. vesnice ležící v regionu Limousin, v departementu

Haute-Vienne. Vesnice byla zničena 10.6.1944, když bylo 642 jejích obyvatel

zavražděno německými Waffen-SS

 

10.6.1940 Na příkaz krále Haakona VII. kapitulovaly norské jednotky v severním

Norsku ,čímž bylo ukončeno norské tažení německé armády

 

14.6.1940 Německé jednotky vstoupily do Paříže , jež byla 13.6. prohlášena za

otevřené město.

 

15.6.1940 Po ultimátu ze 12.6.,jímž SSSR žádal zřízení základen v Litvě,obsadila Rudá

armáda Litvu . Po podobných ultimátech ze 16.6. okupovala Rudá armáda

17.6. také Lotyšsko a Estonsko

 

18.6.1940 Generál Charles de Gaulle,bývalý stát. podtajemník min. obrany, se v Londýně

postavil do čela Národ. výboru Svob. Francie , jejž 28.6. uznala britská vláda.

 

18.6.1942 Poslední boj čsl. výsadkářů v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze

 

22.6.1941 Operace Barbarossa – přepadení Sovětského svazu Německem

 

24.6.1942 vypálení obce Ležáky a povraždění všech obyvatel

 

27.6. 1950 popravena Dr. Milada Horáková po vykonstruovaném soudním procesu - den

památky obětí komunistického režimu-dle zák. č.101/2004 Sb.

 

ČERVENEC

 

1.7.1940 Německé jednotky obsadily britské Normanské ostrovy (Jersey,Guernsey a

Alderney)

 

2. 7. 1917 Vítězství československých legií v bitvě u Zborova

 

3.7.1940 Franz Rademacher , referent pro židovské záležitosti na německém min.zahr.

vypracoval spis v němž navrhl přesídlit všechny evropské Židy na Madagaskar.

 

3.7.1940 Britský premiér Winston Churchill vydal příkaz k útoku na francouské válečné

lodě kotvící v britských přístavech a v Mers el-Kebíru u Oranu (Operace

Katapult) aby tyto lodi v důsledku kapitulace Francie nepadly do rukou Hitlerovi

 

5. 7. Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje Dle zákona č. 93/1951 Sb.

památný den do roku 1974, pak byl zrušen zákonem č. 56/1975 Sb. a nakonec

od roku 1990 státní svátek díky zákonu č. 167/1990 Sb.

 

6.7.1415 Den upálení mistra Jana Husa. Dle zákona č. 93/1951 Sb. památný den do roku

1974, pak byl zrušen zákonem č. 56/1975 Sb. a existoval pak pouze jako výročí.

Později dle zák. č. 167/1990 Sb. památný den České a Slovenské Federativní

Republiky. Podle zák. č. 204/1990 Sb z 18. 5.1990 st. svátek České republiky.

 

9.7.1940 V Londýně byl vyhlášen "dočasný systém státního zřízení" ČSR v exilu.

 

12.7.1940 V Duxfordu byla zřízena 310.čs. stíhací perut RAF.

 

13.7.1943 Vypálen Český Malín na Ukrajině

 

14.7.1420 vítězství husitského vojska nad křižáky v památné bitvě na Vítkově

 

17.7.1945 Postupimská konference v Postupimi u Berlína, kde bylo kromě jiného

rozhodnuto o odsunu Němců z Československa

 

19.7.1940 Adolf Hitler adresoval Velké Británii "poslední mírovou nabídku", kterou britská

vláda odmítla dne 22.7.1940

 

20.7.1936 Vypukla občanská válka ve Španělsku (20.7.1936-1.9.1939)

 

21.7.1886 narodil se Milan Rastislav Štefánik

 

21.7.1940 Britská vláda uznala prozatímní státní zřízení ČSR.

 

22.7.1940 V Londýně jmenována prozatímní vláda ČSR v zahraničí v čele s Janem

Šrámkem.

SRPEN

 

1.8.1944 vypuklo varšavské povstání v Polsku

 

3.8.1940 V Cosfordu byla zřízena 311. čs. bombardovací perut RAF.

 

13.8.1940 vypukla letecká bitva o Anglii (13.8. - 31.10.1940)

 

21.8.1968 okupace Československa spojeneckými armádami Varšavské smlouvy

 

26.8.1889  František Nedbálek,ředitel státního realného gymnázia 

                ve Valašském Meziříčí.Popraven 22.ledna 1943 ve Vratislavi

 

27.-28.8.1941 Masakr sovětských židů německými okupanty v Kamenci Podolském

 

29.8.1944 vypuklo SNP, kterého se též účastnili mnozí bojovníci z Českých zemí

 

31.8.1940 Říšský protektor Konstantin von Neurath a státní tajemník Karl Hermann

Frank předložili Hitlerovi návrh na způsob likvidace českého národa.

 

ZÁŘÍ

 

1.9.1939 Přepadením Polska vypukla II. Světová válka

 

2.9.1945 Japonsko podepisuje bezpodmínečnou kapitulaci – konec II. Světové války

 

3.9.1948 zemřel prezident Edvard Beneš v Sezimově Ústí

 

3.9.1942 Bitva o Stalingrad (3.9.1942-2.2.1943)

 

4.9.1940 Generál Ion Antonescu se stal Rumunským premiérem, donutil 6.9. krále

Carola II. k abdikaci , dosadil na trůn jeho syna Michala a nastolil v

Rumunsku diktaturu.

 

8. 9.1944 výročí Karpatsko-dukelské operace

 

14.9.1937 na zámku v Lánech zemřel T.G.Masaryk

 

14.9.1940 úspěšné zapojení československých letců do bitvy o Británii

 

17.9.1942 Akce EMIGRANTEN – během níž nechal K.H.Frank uvěznit příbuzné čsl.

vojáků, kteří odešli za hranice bojovat na straně spojenců nebo žili v ilegalitě

 

21.9.1918 vítězná bitva československé divize v severní Itálii roku 1918

 

23.9.1938 vyhlášení všeobecné mobilizace branné moci v roce 1938.

 

28. 9. Den české státnosti - dle zákona č. 245/2000 Sb. se slaví od roku 2000.

 

29.9.1938 V Mnichově podepisují Hitler, Daladier, Musolini a Chamberlein Mnichovskou

dohodu o odstoupení československého pohraničí

 

Září 1939 – únor 1940 Deportace Poláků do Sovětského svazu

 

ŘÍJEN

 

2.10.1938 Polská armáda zabírá Těšínsko

 

6. 10.1944 Připomínka bojů o dukelský průsmyk

 

8.10.2013 Památný sokolský den. Výnosem zastupujícího říšského protektora Reinharda

Heydricha z 8.10.1941 byla rozpuštěna Česká obec sokolská a její majetek úředně

zabaven. Při tzv. „sokolské akci“ v noci ze 7. na 8.10.1941 gestapo takřka naráz zatklo

všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří ještě byli na svobodě.

Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů. Téměř 93 procent

vedoucích sokolských pracovníků se na svá místa po skončení války nevrátilo.

 

24.10.1942 Poprava 261 českých odbojářů v KT Mauthausen

 

24. 10. Den OSN

 

24.10.1944 zapojení čsl pěšího praporu pod velením plk. Klapálka do obrany

severoafrického města Tobrúk proti nacistům.

 

25.10.1940 V Londýně byla podepsána československo-britská vojenská dohoda o

postavení čs.vojenských jednotek ve Velké Británii.

 

27-10-1940 V Berlíně byl podepsán Pakt tří mocností- Německo, Itálie a Japonsko.

 

28. 10.1918 Den vzniku samostatného Československého státu. Od 50-tých let tzv. "Den

znárodnění", později dle zák. č. 141/1988 Sb. ze dne 28.9.1988 státní svátek

s novým názvem: "Den vzniku samostatného Československého státu".

 

28.10.1939 protesty v Praze proti německé okupaci –zastřelen pekařský dělník Václav

Sedláček (22 let) a v Žitné ulici byl střelbou těžce zraněn medik Jan Opletal (24 let),

který dne 11.11. v 11:45 hod zemřel na následky střelné rány v břišní dutině. Dne 4.11.

se na branickém hřbitově odehrál za asistence bezpečnostních složek tichý pohřeb

Václava Sedláčka.

 

 

 

 

28.10.1944 samostatná čsl. obrněná brigáda operující v roce 1944 na západní frontě

provedla první velký a úspěšný útok na německou posádku severofranc.

přístavu Dunkerque, který pak až do konce války obléhala.Od 5. 10.1944 do

9.5.1945 obléhala Čsl. samost. brněná brigáda franc.přístav Dunkerque, který

byl v moci Němců a vázala tak v pevnosti značné německé vojenské síly

 

LISTOPAD

 

1.11.1940 V Palestině se ustanovil 11.čs.pěší prapor - Východní jádro čs. vojenské

        jednotky na Středním východě.

 

9.-10.11.1938 V noci z 9. na 10.11.1938 v celém Německu vypukl protižidovský pogrom,

      který bývá označován - poněkud závádějícím a eufemistickým  

      názvem "křišťálová noc" (německy "Kristallnacht").

 

11.11.1918 ukončení I. světové války - Den válečných veteránů -

      dle zákona č.101/2004 Sb. se slaví od roku 2004.

 

12.11.1944 popraveni oběšením na stromech u poličenského mostu 

      ve Valašském Meziříčí 3 čsl. občané, které zadrželo gestapo 

     při pokusu o přechod hranic na Slovensko, kam chtěli odejít 

     na pomoc SNP

 

14.11.1940 Anglické město Coventry bylo téměř zničeno náletem luftwaffe. O život

přišlo několik set civilních obyvatel.

 

15.11.1670 zemřel J.A.Komenský- narozen 28.3.1592 (Nivnice nebo Komňa - neví se přesně)

                            - zemřel 15.11.1670 v Amsterodamu (pochován v Naardenu) Holandsko

 

15.11.1940 Nacisté uzavřeli varšavské ghetto , do kterého soustředili 350 000 Židů.

 

17.11.1939 Byly uzavřeny české vysoké školy, popraveni zástupci vysokoškoláků, část

studentů odvlečena do KT Sachsenhausen. Den boje za svobodu a demokracii a

mezinár. den studentstva. Původně mezinárodní den studentstva - Dle zákona č.

245/2000 Sb. Se slaví od r.2000.

 

20.11.1940 Ve Vídni podepsalo Madarsko protokol o přistoupení k Paktu tří .

Následovalo připojení Rumunska 23. a Slovenska 24. listopadu.

 

PROSINEC

 

10. prosinec Den lidských práv

18.12.2011 Zemřel poslední československý a první český president  Václav Havel

18.12.1940 Hitler podepsal Směrnici č.21 ( Fall Barbarossa) k útoku na SSSR s tím , že

přípravy měly být definitivně ukončeny k 15.květnu 1941.

 

21.12.1937 zákonem č. 232/1935 Sb. z. a n., z 21. prosince 1935 a k jeho osmdesátým

narozeninám byl přijat tzv. Lex Masaryk obsahující větu: „Tomáš Garrigue

Masaryk zasloužil se o stát.“

 

24.12.1943 Zahájena Žitomirsko-berdičevská operace (dle ruských názvů ukrajinských

měst – probíhala od 24.12.1943 do 14.1.1944) významným způsobem se na

ní podílel čsl.armádní sbor pod vedením generála Ludvíka Svobody

 

25.12.1938 umírá spisovatel Karel Čapek

Almanach

Přízrak "Bílé hory" 1620 František Vlkovský, 1998   V historii každého národa jsou události, které výrazně ovlivňují jeho další vývoj. Takové události se zapisují do národního povědomí tím, že ho poznamenají, že ho posilují a zároveň varují. Ovšem jen potud, pokud je lidé znají, chápou a a...