Průběžné hodnocení projektu

 

Průběžná zpráva o projektu

dobrovolné péče o seniory Českého svazu bojovníků za svobodu

 

Ve Valašském Meziříčí byla využita práce vedoucích skupin, kteří jsou se seniory v kontaktu při roznášení pozvánek na společenské, pietní a kulturní akce. Některé pojí dlouhodobé přátelství, mají k sobě blízko, tak mně přišlo rozumné pracovat s jejich informacemi. Bylo zjištěno, že všichni senioři mají ošetřené sociální možnosti, mají pevná rodinná zázemí, bohužel někteří mají zdravotní problémy úměrné věku. Požadavky, které by byly předány dále sociálnímu odboru či jiným orgánům státní správy nebyly.

Byly navštíveny tři členky v nemocnici ve Valašském Meziříčí na oddělení Následné péče. Naše Oblastní organizace se o své členy stará velice dobře, pořádají se kulturní a společenské akce.Většina činnosti byla věnovala seniorům st. 80. let členům ČSBS vedených v evidenci Okresního výboru Zlín a Uherské Hradiště. Se seniory byl navazován telefonický kontakt, někteří dali taktně najevo, že o návštěvu nestojí. Také tito senioři většinou žijí se svými rodinami, jen mají zdravotní problémy, které jsou typické pro vysoký věk. Seniorům, kterým to zdravotní stav dovolí, jsou ještě aktivní v Sokole, Klubech seniorů apod. Jen u jedné členky, válečné veteránky na požádání rodinných příslušníků se začalo vyřizovat doléčení po úraze ve V. N. v Olomouci, ale paní bohužel v den převozu zemřela. Se vsetínskou Oblastní organizací byla dobrá spolupráce – informace byly získávány od sociální referentky, která je ve spojení s vedoucími skupin, které u nich pracují.

V listopadu ve Zlíně , proběhlo setkání s politickými vězni Zlínského kraje v příjemném prostředí a přátelské atmosféře.

Celkem ve Zlínském kraji žije k 31.12.2016 119 členů starších 80.let vedených v evidenci Okresních a Oblastních výborů ČSBS a zemřelo 17 členů.

Ve Valašském Meziříčí dne 11. 1. 2017

Zpracovala: koordinátorka projektu Obl.organizace ČSBS Valašské Meziříčí