Oběti II.světové války z řad občanů správ.okresu Valašské Meziříčí

 
  Publikace vydaná u příležitosti 100.výročí vzniku Československa 
  je důstojnou vzpomínkou na osudy spoluobčanů,kteří zahynuli 
  v důsledku německé okupace vobdobí r.1939-1945
Knihu vydala Oblastní organizace Českého svazu bojovníků Valašské Meziříčí
Počet stran 234 formátu 22x31 cm
Cena 290,- Kč+poštovné v ČR  69,-Kč